Leader in technological equipment since 1911INFORMATION FOR INVESTORS - Email: secretariat@unio.ro

- 2023 -

Raportul auditorului 2022

Convocator AGOA din 30.05.2023

Bilant 31.12.2022

Raportul Administratorului Special pe anul 2022

- 2022 -

Convocator AGEA din 06.09.2022

Convocator AGOA din 26.05.2022

Bilant 31.12.2021

Raportul Administratorului Special pe anul 2021

- 2021 -

Convocator AGOA din 24.05.2021

Bilant 31.12.2020

Raportul Administratorului Special pe anul 2020

- 2020 -

Convocator AGEA din 27.08.2020

Convocator AGOA din 25.05.2020

Bilant 31.12.2019

Raportul de gestiune al CA pe anul 2019

Raportul Administratorului Special pe anul 2019

- 2019 -

Convocator AGEA din 01.08.2019

Hotarare AGOA din 22.05.2019

Completare Convocator AGOA din 22.05.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Decizia CA nr 181 din 03.05.2019

Decizia CA nr 180 din 15.04.2019

Solicitare completare AGOA din 22.05.2019

Raport de gestiune al CA pt anul 2018

Adresa nr 33 din 02.05.2019-AUTOGLOBUS

Convocator AGOA din 22.05.2019

Bilant 31.12.2018

- 2018 -

Hotararea AGOA nr.27 din 22.05.2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2017

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2017

Convocator AGOA din 22.05.2018

Bilant 31.12.2017

- 2017 -

Evaluare actiuni UNIO SA

Informare catre actionari

Bugetul de venituri si cheltuieli SC UNIO SA

Decizia CA nr. 147 din 20.04.2017

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2016

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2016

Convocator AGOA din 24.05.2017

Bilant 31.12.2016

- 2016 -

Hotararea AGOA din 25.04.2016

Note explicative la Bilant 2015

Procura speciala pers fizice pt AGOA 25-26.04.2016

Procura speciala pers juridice pt AGOA 25-26.04.2016

Buletin de vot pers juridice pt AGOA 25-26.04.2016

Buletin de vot pers fizice pt AGOA 25-26.04.2016

Propunere candidati CA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2015

Bilant 31.12.2015

Convocator AGOA 25-26 aprilie 2015

Bugetul de venituri si cheltuieli SC UNIO SA

- 2015 -

Raport anual 2014

Bilant 31.12.2014 - Note la bilant

Bilant 31.12.2014

Hotararea AGOA din 29.04.2015

Raport curent ulterior AGOA

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2014

Bugetul de venituri si cheltuieli SC UNIO SA

Bilant SC UNIO SA

Situatia modificarilor capitalului propriu la data de 31 decembrie 2014

Situatia fluxurilor de numerar

Active imobilizate

Notele 2-15/2014

Planul de investitii pe anul 2015

Regulament privind exercitarea dreptului de vot in AGA

Convocator AGOA 29-30 aprilie 2015

Decizia CA la 26.03.2015

Material AGOA

Proiect Hotarare AGOA

Raport curent anterior AGOA 29-30.04.2015

Procura speciala pers fizice pt AGOA 29-30.04.2015

Procura speciala pers juridice pt AGOA 29-30.04.2015

Buletin de vot pers juridice pt AGOA 29-30.04.2015

Buletin de vot pers fizice pt AGOA 29-30.04.2015

Cerere - declaratie retragere actionar

Proces verbal al AGEA din 23.02.2015

Raport curent CNVM

Hot AGEA nr 30_23.02.2015

Material AGEA

Procura speciala persoane fizice AGEA

Procura speciala persoane juridice AGEA

Proiect HAGEA

Buletin de vot persoane fizice AGEA

Buletin de vot persoane juridice AGEA

Raport curent completare convocator AGEA

Completare convocator

Cerere completare AGEA

Raport UNIO piata reglementata-ATS

Procura speciala persoane juridice

Raport curent la 21.01.2015

Buletin de vot persoane fizice

Buletin de vot persoane juridice

Convocator AGEA pt 23.02.2015

Decizia CA la 20.01.2015

Proiect Hotarare AGEA

Material AGEA

Procura speciala persoane fizice

- 2014 -

Hotararea AGOA

Proces verbal AGOA

Raport anual

Situatii financiare

Raport audit 2013

Propunere de distribuire a profitului realizat

Raportul de gestiune al administratorilor

Date informative, Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2013

Bugetul de venituri si cheltuieli

Contul de profit si pierderi la 31.12.2013

Bilant la 31.12.2013

Informare privind AGA

Raport curent catre BVB din data de 24.03.2014

Raport curent catre CNVM din data de 24.03.2014

Formular de procura speciala pt AGOA

Convocator AGOA

Hotararea CA din 24.03.2014

Planul de investitii pe anul 2014

Regulamentul privind exercitarea dreptului de vot in AGOA

Anunt solicitare autorizatie integrata

- 2013 -

Proces verbal AGOA din 22.04.2013

Proces verbal AGEA din 22.04.2013

Hotararea AGOA din 22.04.2013

Hotararea AGEA din 22.04.2013

Raport anual aferent anului 2012

Situatii financiare aferente anului 2012

Formular de vot prin corespondenta completat pt AGOA din 22.04.2013

Formular de vot prin corespondenta completat pt AGEA din 22.04.2013

Formular procura speciala completat pt AGEA din 22.04.2013

Formular procura speciala completat pt AGOA din 22.04.2013

Hotararea CA nr 69 din 04.04.2013

Convocator completat pt AGEA din 22.04.2013

Convocator completat pt AGOA din 22.04.2013

Raport curent CNVM aprilie 2013

Raport curent BVB aprilie 2013

Situatii financiare la 31.12.2012 actualizate

Raport audit

Solicitare completare ordine de zi pt AGA din 22.04.2013

Informare privind AGA din 22.04.2013

Planul de investitii al anului 2013

Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2013

Propunere distribuire profit

Situatii financiare la data de 31.12.2012

Convocator AGEA pt 22.04.2013

Convocator AGOA pt 22.04.2013

Formular procura speciala pt AGEA din 22.04.2013

Formular procura speciala pt AGOA din 22.04.2013

Formular de vot prin corespondenta pt AGEA din 22.04.2013

Formular de vot prin corespondenta pt AGOA din 22.04.2013

Raport curent CNVM anterior AGOA AGEA martie 2013

Raport curent BVB anterior AGOA AGEA martie 2013

Regulament privind exercitarea dreptului la vot in AGA de catre actionarii S.C. UNIO S.A.

Hotararea AGOA nr.21 din 17.01.2013

Proces verbal al AGOA din 17.01.2013

Convocator completat conf. art 117 al.1 din Legea nr 31 1990 privind societatile comerciale

Raport curent CNVM din 21.12.2012

Raport curent BVB din 21.12.2012

Convocator completat pt AGOA din 17.01.2013

Propunere candidati pt CA AGOA 17.01.2013

Formular de vot pt AGOA din 17.01.2013

Procura speciala pt AGOA din 17.01.2013

Raport curent CNVM Bucuresti

Raport curent BVB Bucuresti

Convocator AGOA pt 17.01.2013

- 2012 -

Hotararea AGEA din 08.10.2012

Proces verbal AGEA din 08.10.2012

Completare ordine de zi pt AGEA din 08.10.2012

Intrebari privind AGA

Completare AGA

Procura speciala pentru AGEA din 08.10.2012

Formular de vot pentru AGEA din 08.10.2012

Raport curent privind AGEA din 06.09.2012

Raport curent privind AGEA din 03.09.2012

Convocator AGEA pentru 08.10.2012

Proces Verbal AGEA din 03.09.2012

Formular de vot pt AGEA 03.09.2012

Procura speciala pt AGEA 03.09.2012

Convocator AGEA 03.09.2012

Raport curent privind AGEA 31.07.2012

Hotararea AGOA din 08.05.2012

Raport anual pt exercitiul financiar 2011

Bilant pe 2011 partea I.

Bilant pe 2011 partea II.

Formular de vot pt AGOA din 08.05.2012

Procura speciala pt AGOA din 08.05.2012

Convocator AGOA pentru 08.05.2012

Raport curent privind AGOA din 02.04.2012

Hotararea AGEA din 26.04.2012

Hotararea AGOA din 26.04.2012

Formular de vot pt AGOA din 26.04.2012

Procura speciala pt AGOA din 26.04.2012

Formular de vot pt AGEA din 26.04.2012

Procura speciala pt AGEA din 26.04.2012

Convocator AGOA pentru 26.04.2012

Convocator AGEA pentru 26.04.2012

Raport curent privind AGOA din 21.03.2012

Raport curent privind AGEA din 21.03.2012

- 2011 -

Hotararea AGEA nr.26 din 05.09.2011

Raport pe semestrul I 2011

Convocator AGEA din 26.09.2011

Formular de vot pt AGEA din 26.09.2011

Procura speciala pt AGEA din 26.09.2011

Raport curent la 23.08.2011

Convocator AGEA din 05.09.2011

Formular de vot pt AGEA din 05.09.2011

Procura speciala pt AGEA din 05.09.2011

Raport curent la 03.08.2011

Bilant 2010

Hotararea AGOA nr.18 din 19.04.2011

Hotararea AGEA nr.25 din 19.04.2011

Convocator AGEA din 19.04.2011

Convocator AGOA din 19.04.2011

Raport curent 17.03.2011

Formular de vot prin corespondenta pt AGEA din 19.04.2011

Procura speciala pt AGEA din 19.04.2011

Formular de vot prin corespondenta pt AGOA din 19.04.2011

Procura speciala pt AGOA din 19.04.2011

Regulament de vot

Convocator AGEA din 28.02.2011

Formula de vot pt AGEA din 28.02.2011

Procura speciala pt AGEA din 28.02.2011

Raport curent din 24.01.2011

Legislation

Legea nr. 31/1990 privind soc. com.

Legea nr. 297/2004 pentru piata de capital

Regulamentul CNVM nr. 6/2009

- 2010 -

Convocator AGOA si AGEA 2010

Procura speciala AGOA

Procura speciala AGEA

Buletin de vot AGOA

Buletin de vot AGEA